top of page
Európsky dôchodok
Príprava na dôchodok

DÔCHODOK PODĽA PRAVIDIEL EÚ

Celoeurópsky osobný
dôchodkový produkt

Zabezpečte si ďalší zdroj budúceho príjmu so štandardizovaným dôchodkovým produktom PEPP.

1
Investovanie od 10 €

Čo je PEPP

PEPP je skratka pre Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt (PEPP – Pan-European Personal Pension Product). Ide o jednotný európsky dôchodkový produkt pod dohľadom národných orgánov a Európskeho orgánu pre poisťovníctvo a dôchodkové poistenie zamestnancov EIOPA, ktorý má zabezpečiť príjem v starobe popri štátnom dôchodku a národných doplnkových pilieroch. PEPP je prenositeľný v rámci celej EÚ a dobrovoľný.

Investovanie od 10 €
Group 1000007180 (8).png

Pravidelné čerpanie až do určitej výšky.

Postupné čerpanie

Dávka
vyplatená naraz v plnej sume.

Jednorazové vyrovnanie

Dávka vyplácaná v intervaloch počas určitého obdobia.

Anuita

Kombinácia

Investovanie od 10 €

PEPP je upravený účinným nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/1238 z 20. júna 2019 o celoeurópskom osobnom dôchodkovom produkte (PEPP). Toto nariadenie stanovuje základné vlastnosti ako investičné pravidlá, transparentnosť, právo na zmenu, náklady a typy investičných možností.
 

2
Investovanie od 10 €
Investovanie od 10 €

Pre koho je
PEPP určený

Celoeurópsky osobný dôchodkový produkt je individuálny a sporiť môže každá fyzická osoba žijúca v rámci EÚ. Nie je viazaný na pracovný pomer, takže sporiteľom môže byť aj nezamestnaný, osoba na materskej dovolenke alebo študent. Je čisto dobrovoľný, každý sa môže zapojiť sám a prispievať si
v akejkoľvek výške.

Sporenie na dôchodok
3
4

PEPP na Slovensku

Šťastný dôchodok.png

PEPP má na Slovensku predpoklad nahradiť tretí dôchodkový pilier. Kým II. a III. pilier sú národné schémy dôchodkového sporenia, na ktoré platia slovenské zákony, na PEPP sa viaže európska legislatíva s drobnými lokálnymi úpravami.

 

Od lokálnych schém sa líši samotným produktom, tým, kto ho môže poskytovať, nižšími poplatkami, prísnou legislatívou, ako aj voľnejšie nastavenými podmienkami výplatnej fázy, vďaka čomu môžu byť úspory sporiteľov zainvestované v akciách aj na dôchodku a ďalej sa zhodnocovať.

 

Príspevky sporiteľa maximálne do výšky 180 eur znižujú základ dane. Majetok v PEPP je predmetom dedičstva. V neposlednom rade je PEPP prenositeľný do iného štátu EÚ.

Podrobnosti priamo na mail

Všetky užitočné informácie o PEPP-e dostanete medzi prvými. Pravidelne vás budeme informovať o novinkách.

Úspešné prihlásenie. Ďakujeme!

Prečo sporiť v PEPP

Jednoduché investovanie

Jednoduchosť

Prehľadné podmienky, ľahké rozhodovanie, jednoduché zriadenie

a sporenie bez starostí.

Nízke riziko

Bezpečnosť

Povinné techniky na znižovanie rizika alebo poskytnutie garancií na investovaný majetok.

Zastropované náklady

Maximálne

1 % p.a.

Na poplatkoch zaplatíte najviac 1 percento ročne

z majetku pod správou.

Transparentné a prehľadné investovanie

Transparentnosť

Ste informovaný

o nákladoch, investičnej stratégii, rizikách, výnosnosti,

a dôchodkových dávkach.

Kdekoľvek v Európskej Únii

Prenositeľnosť

Možnosť sporenia u toho istého poskytovateľa PEPP aj po zmene bydliska
v rámci celej EÚ.

Štátne dôchodky sú len finančný základ, a to obzvlášť v neistých časoch vysokej inflácie, narastajúceho počtu dôchodcov a klesajúceho počtu pracujúcich. PEPP ako dlhodobý sporiaci dôchodkový produkt je skvelou príležitosťou, ako prevziať kontrolu nad výškou svojho dôchodku.

 

PEPP prináša aj určitú formu legislatívnej istoty, vďaka jednotným základným pravidlám. Zastropované nízke náklady prinesú väčšiu a celoeurópsku konkurenciu do oblasti finančných produktov, a tým aj zaujímavejšie zhodnotenie, možnosti voľby vhodnej stratégie podľa schopnosti znášať riziko a v neposlednom rade vyššie dôchodky.

Lead
5

Kto poskytuje PEPP

Poskytovateľmi PEPP môžu byť úverové inštitúcie, poisťovne, doplnkové dôchodkové spoločnosti, investičné spoločnosti, správcovské spoločnosti alebo správcovia alternatívnych fondov. Podľa prieskumu EIOPA vyjadrilo záujem poskytovať PEPP 21 subjektov.

Prvá spoločnosť, ktorá získala licenciu na jeho poskytovanie, je
obchodník s cennými papiermi Finax, ktorý pôsobí na Slovensku, v Poľsku, v Chorvátsku, v Českej republike a v Maďarsku.

 

 

 Centrálny register poskytovateľov PEPP: https://pepp.eiopa.europa.eu/

PEPP Európskej Únie.png
6
EURÓPSKY Dôchodok biely.png

© 2022 Všetky práva vyhradené Finax, o.c.p., a.s., Bajkalská 19B, 82101, Bratislava, Slovensko

bottom of page